Poble Vell - Corbera d'Ebre Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com

 

 

COMEBE

 

Actualment el Poble Vell forma part dels “Espais de la Batalla de l’Ebre”. Aquest està gestionat pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre ( COMEBE ). El Consorci és un ens adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de memòria democràtica, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

El Consorci té per objecte la recuperació de la història i la memòria de la Batalla de l'Ebre, així com la posada en valor i la gestió dels vestigis i del patrimoni memorial en general que hi estan vinculats.

La posada en valor del patrimoni memorial de la Batalla de l'Ebre té com a finalitat contribuir al coneixement, la difusió dels espais i fets històrics de la Guerra Civil, per tal de fomentar la sensibilització envers la cultura de la pau i els valors democràtics en la societat.

El foment del patrimoni memorial vinculat a la Batalla de l'Ebre també té com a objectiu el desenvolupament del turisme de memòria i la contribució a la dinamització del territori.

La recuperació de la història i la memòria i la gestió patrimonial de la Batalla de l'Ebre es du a terme mitjançant la preservació, la conservació, el manteniment, la recerca, la documentació, la planificació i la difusió dels espais de memòria vinculats a aquest esdeveniment bèl·lic.

 


Més informació a:

- COMEBE
- Batalla de l'Ebre

 
Poble Vell - Corbera d'Ebre Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com