Poble Vell - Corbera d'Ebre Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com

 

 

L'església

 

És l'edifici més important que en aquests moments hi ha al Poble Vell de Corbera d'Ebre. Va començar a construir-se a finals de segle XVIII damunt d'una antiga església romànica, i va concloure l'any 1827.

La construcció és d'estil barroc, de planta basilical amb tres naus, una central i dues de laterals separades per pilastres, quatre a cada banda, la teulada és de dues aigües. La façana està dividida en tres cossos verticals simètrics, separats per sis pilastres. El cos central emmarca la portalada dividida en tres nivells. La porta d'entrada està rematada per un arc de mig punt rebaixat. La façana està rematada per una espadanya i un campanar de dos pisos construït un segle més tard en obra vista. L'altar major s'ubicava a l'absis i estava separat dels fidels pel reixat del Presbiteri. Als laterals hi havia tres altars per banda. Davant de l'altar major hi ha una cripta que en aquest moments està colgada per la runa, segons diverses fonts conduïa a un túnel més gran que es perdia davall del Poble Vell.

En el decurs de la Batalla de l'Ebre l'església va quedar en estat ruïnós. Quan va acabar la guerra es va poder utilitzar per fer cerimònies religioses en un dels costats. Davant del perill de què s'esfondrés el sostre, es va decidir construir una església nova que va ser inaugurada l'any 1948.

En els darrers anys s'ha treballat en diverses fases de consolidació de l'església i en l'actualitat forma part d'un espai cultural.

 

En aquest dossier hi podeu trobar més informació de l'església.

 

1
2
2
     
2
2
2
     
2
2
2Poble Vell - Corbera d'Ebre Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com