Poble Vell - Corbera d'Ebre Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com

 

 

K

K Fcs. Xavier Solé i Borràs / Pierre - 1,40m x 90cm x 35cm

K dir..., K fer..., K pensar... !?

Aquest món, el nostre, el que trepitgem constantment al llarg de les nostres existències, enteses com a tals, és del cert feble, indefens i tendre com el Koala. Però, vet aquí que, el molt fill de l'Únic, quan vol se'ns revolta en front la prepotència desmesurada, i/o dels avariciosos atacs de la quimèrica supremacia dels humans.
Recordem el nom del Kaiser, us sona? És un so malaurat que cal deixar a l'oblit.
El planeta, realment, és la mesura. La Terra, per molt que visquem al seu damunt, ens doblega quan així ho té previst. I el viure en pau? Deu de ser viure en completa consonància amb l'entorn. Saber entendre, i com no, saber-se acceptar, abolint i oblidant tota mena de repressió pel que fa a la identitat, fent fora les coaccions i conservant, sense retenció, qualsevol dels sentiments cosa que tal vegada ens diria, l'anhel que batega a l'engrós del poble Kurd.
Sempre n'hi ha de foraviats que perden els camins ferris. L'home és el més cruel dels éssers vius. Molts no ho entenen, caminen enmig de flames d'enveja, encerclats dins la vergonya de la no tolerància; el Kukusclan. A l'altre costat, el d'una desitjada majoria, hi hagué Martin Luter King, aquell que morí per una raó i sense ganes de fer-ho, abonant de rebot la generació X, «la del prou», aquella que vol deixar K.O. l'opressió, la que pretén donar força, llum i la mà a l'apertura. La del futur, la prosperitat i l'empenta per a la calidesa humana.

Benvinguts tots els Kilowats d'emocions que ens ajudin a assolir-ho.
Ben caminats siguin tots els Kmts. que ens duguin pel camí d'una feliç llibertat.
             Una llicència més:
Fer K amí, és la joia de la vida;
conéixer-vos, un K arnaval d'idiosincràcies.

 

Solé Bosquet
Poble Vell - Corbera d'Ebre Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com