Y

Tornar a Abecedari
Y

Joan Miró i Oró

Ferro - 3m x 1,30m

No us sembla estranY ..........................................................Ynartse albmes su oN
Aquesta  lletra és el  paranY ................................................Ynarap  le  sé artell  atseuqA
Té la fèrtil virtut del prenY ...................................................Ynerp led tuutriv litrèf al éT
Altrament l'han convertit en enganY ...................................Ynagne ne titrevnoc  nah'l tnemartlA
L'altra versió diu que podria ser enginY ................................Ynigne  res airdop euq uid óisrev artla'L
I van posar-li nom de donzella d'antanY ................. .........Ynata'd  alleznod  ed mon  il-rasop nav I
Tanmateix  és  mascle, de nit  balla nu, dalt  del tenY .......Ynet led  tlad , un allab  tin ed ,elcsam  sé  xietamnaT
Andrògin o no, és festejadís, porta  les banyes  al  senY ..Ynes  la  seynab  sel  atrop ,sídajetsef  sé  ,on  o  nigòrdnA
Tant se val el que li diguin, sempre és molt  fi quan se'l munYnum l'es  nauq if tlom sé erpmes ,niugid  il euq le lav es tnaT
Altres  llengües el tracten  bé, i acostuma a fer un bon bonYnob nob nu  ref a amutsoca i ,éb  netcart  le seügnell  sertlA
Tots li giraren l'esquena.  No pot  anar sol.  Quin desenganYnagnesed  niuQ  .los rana  top oN  .aneuqse'l  nerarig il  stoT
I, sigui com sigui, sempre li és grat fanfarronar d'encunYnucne'd ranorrafnaf targ sé il erpmes ,iugis moc iugis ,I
Lentament l'han anat reculant, fins a l'últim  signe de  l'anYna'l ed engis  mitlú'l a  snif , tnalucer tana nah'l  tnematneL
Ara bé, dins d'un cercle tancat, és una veritat com el punYnup le moc tatirev anu sé ,tacnat elcrec nu'd  snid ,éb  arA
Talismà d'una generació perduda, que a la guerra feu desdenYnedsed uef arreug al a euq, adudrep óicareneg  anu'd àmsilaT
Aixó li  val  fama  i fortuna.  No  cal que  li feu  cap planYnalp pac  uef il  euq lac  oN  .anutrof i  amaf  lav  il óxiA
No oblideu que encara es ben viu i pel darrera fa el danYnad le af arerrad lep i uív neb se aracne euq uedílbo oN
 
Andreu Carranza